Leven en werken met ziekte en verlies

Levenskunst

Wanneer je te maken hebt met een groot verlies ondersteunen wij jou als gespecialiseerde begeleiders in het omgaan met rouw en verlies. Bijvoorbeeld:
 →Plotselinge of geleidelijke achteruitgang van je eigen gezondheid
→Ziekte of dood van iemand uit je naaste omgeving
→Omgaan met je eigen sterfelijkheid; weten en voelen dat je leven eindig is
→Verlies van een dierbaar iemand
→Een opeenstapeling van verschillende verliezen
→Het ondersteunen van iemand die rouwt in je naaste omgeving of van een medewerker

Dikwijls heb je in een rouw- en ziekteproces te maken met voortdurend veranderende omstandigheden. Telkens als je enige houvast denkt te vinden doet zich weer iets nieuws voor. Dat is ingrijpend en kost energie. Hoe houd je dan de regie waar dat kan en ook ruimte voor de mooie dingen in het leven? Dat is ware levenskunst.

Steun in je rug

Tijdens rouw- en verliesgesprekken word je je ervan bewust dat het geen rechte weg is die je te gaan hebt. Je doorloopt steeds weer terugkerende 'loepjes' van rouw. Daar wil je soms helemaal niet mee bezig zijn. Met steun in je rug kun je meer dragen. De coach helpt jou te zoeken naar wat je nodig hebt en je eigen antwoorden te vinden op jouw verlies. Daarbij stemmen wij de begeleiding af op jouw wensen en doelen. Soms bestaat rouwbegeleiding uit één gesprek, soms is het een wat langer traject. De ene keer is het gericht op het verlies en de rauwheid daarvan, de ander keer meer op herstel; leven met wat je verloren hebt.

Voorbeelden van steun in je rug:
•Je kunt je hart luchten bij iemand die niet betrokken is of een mening heeft over jouw situatie 
•Je leert je keer op keer te verhouden tot wat er is, hoe je om kunt gaan met de realiteit en dat er moed voor nodig is om stil te staan bij wat je verloren hebt
•Je leert - met vallen en opstaan - je eigen nieuwe weg te gaan en dagelijks praktische kleine stappen te zetten, thuis en op je werk
•Je leert dat je jezelf soms kunt en mag afleiden
•Je leert hoe je kunt begrenzen (thuis en op je werk)
•Je leert hoe je om hulp kunt vragen en toch de regie in handen houdt
•Je wordt je bewust van jouw 'loepjes rouw' en patronen waarbij je leert hoe je hiermee om kunt gaan
•Je kunt tot in de diepte uitzoeken wat jij voelt en wat jouw antwoord is op de situatie én op je eigen sterfelijkheid
•Je leert dat je net zo lang of zo kort mag rouwen als bij jou past
•Je ontdekt dat je alles wat je liefhebt ook eens moet uitzwaaien, op jouw wijze en op jouw
moment

Leven met rouw en verlies vraagt rouwarbeid

Voel je ten alle tijde uitgenodigd om een (online) oriëntatiegesprek te voeren, zeker als je één of
meer van de volgende signalen herkent: 
→Je hebt te maken met een groot verlies of een opeenstapeling van verliessituaties
→Je hebt het gevoel dat je de controle kwijtraakt
→Je voelt je soms geïsoleerd
→Je hebt steeds minder energie
→Je kunt niet stoppen met zorgen/werken
→Je kunt minder snel informatie verwerken
→Je bent vaker prikkelbaar of down
→Je ontwikkelt (andere) vage fysieke klachten
→Je weet niet hoe je met anderen kunt delen wat er in je omgaat, en of je dat wel wil
→Je hebt geheugenverlies 
→Je slaapt slecht of onregelmatig

Praktisch

We starten altijd met een kennismakingsgesprek waarin we ons samen oriënteren op jouw vraag. We maken kennis, onderzoeken de ondersteuning die voor jou werkt in deze fase en welke stappen helpen bij het leven met je verlies en verdriet. Als het klikt, en er is meer dan één gesprek nodig, maken wij een voorstel met daarin een voorzet van het aantal gesprekken dat we verwachten te voeren. Dit bespreken we samen met jou en mogelijk met jouw werkgever (soms betaalt een werkgever het traject). De gesprekken vinden doorgaans plaats in de praktijk van de coach in Wolfheze. Afhankelijk van je behoefte en de situatie kun je kortdurende of langere afspraken maken. Bovendien kun je live en online afspraken met elkaar afwisselen.

We geloven dat je leert door te onderzoeken en ervaren: je experimenteert met ander gedrag en gedachten, daar reflecteren we gezamenlijk op. We maken gebruik van verschillende werkvormen die we aanpassen aan jouw wensen en mogelijkheden (ook digitaal). We maken altijd de vertaling naar jouw dagelijkse praktijk: hoe kun jij wat jij ontwikkeld hebt tijdens het (coach)proces in jouw dagelijks leven duurzaam toepassen?